Vítejte!

Chalupu Pod vrchem postavili bývalí majitelé někdy na počátku minulého století. Zub času se na ní však silně podepsal a tak dnes z původní chalupy zůstala jenom část sklepa. Dnes slouží mládežím, rodinám a jiným skupinám, které spolu chtějí strávit příjemný čas v prostředí valašských kopců. Je tu krásně. 

Chalupu jsem postavil, aby se tu mohli scházet křesťané a při společném pobytu načerpali energii.

Nechcete také přijet?

"Vyvolte si dnes, komu chcete sloužit ... Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu." (Joz. 24, 15)