Ceník

Níže jsou uvedené ceny ubytování. Je možné se dohodnout i na individuální ceně.

Pro skupiny mládeže

Cena platí pro osobu a noc. 

120 Kč

Jedna rodina

Cena platí za chalupu a noc

850 Kč

Dvě a více rodin ubytovaných současně

Cena platí za chalupu a noc

1500 Kč

Jednotlivci


individuální cena

Platby zasílejte na účet 7568019734 / 0600, do variabilního symbolu uvádějte měsíc a den začátku pobytu (ve formátu MMDD).